Skip to content
Shqip

Zona Ligjore

Termat & Kushtet

Mirësevini në faqen e ND ALBANIA. Duke hyrë në këtë faqe interneti, ju pranoni të pajtoheni dhe të zbatoni  termat dhe kushtet e mëposhtme të përdorimit. Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte përpara se të përdorni faqen tonë të internetit.

 

Pranimi i kushteve: Duke hyrë ose duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni të udhëhiqeni dhe zbatoni këto terma dhe kushte, të cilat rregullojnë marrëdhëniet e ND ALBANIA me JU në lidhje me këtë faqe interneti. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit.


Përdorimi i faqes në internet: Përmbajtja e kësaj faqe interneti është vetëm për informacionin dhe përdorimin tuaj të përgjithshëm. Është subjekt i ndryshimit pa paralajmërim. As ne dhe asnjë palë e tretë nuk japim asnjë garanci ose garanci për saktësinë, afatin kohor, performancën, plotësinë ose përshtatshmërinë e informacionit dhe materialeve të gjetura ose të ofruara në këtë faqe interneti për ndonjë qëllim të veçantë. Ju e pranoni se informacione dhe materiale të tilla mund të përmbajnë pasaktësi ose gabime, dhe ne shprehimisht përjashtojmë përgjegjësinë për çdo pasaktësi ose gabim të tillë në masën më të plotë të lejuar me ligj.


Pronësia Intelektuale: Kjo faqe interneti përmban materiale që janë në pronësi ose të licencuar nga ne. Ky material përfshin, por nuk kufizohet në, dizajnin, paraqitjen, pamjen, përmbajtjen dhe grafikën. Riprodhimi është i ndaluar përveç në përputhje me njoftimin për të drejtën e autorit, i cili është pjesë e këtyre termave dhe kushteve.


Lidhjet me faqe të tjera interneti: Herë pas here, kjo faqe interneti mund të përfshijë gjithashtu lidhje me faqet e tjera të internetit. Këto lidhje janë dhënë për lehtësinë tuaj për të ofruar informacione të mëtejshme. Ato nuk nënkuptojnë se ne miratojmë uebsajtin(et). Ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të internetit të lidhura.


Politikat e privatësisë: Përdorimi juaj i kësaj faqeje interneti është subjekt i Politikës sonë të Privatësisë, e cila rregullon mënyrën se si ne mbledhim, përdorim dhe zbulojmë informacionin tuaj. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën tonë të privatësisë.


Kufizimi i përgjegjësisë: Përdorimi juaj i çdo informacioni ose materiali në këtë faqe interneti është tërësisht në rrezikun tuaj, për të cilin ne nuk do të mbajmë përgjegjësi. Do të jetë përgjegjësia juaj për të siguruar që çdo produkt, shërbim ose informacion i disponueshëm përmes kësaj faqeje interneti të plotësojë kërkesat tuaja specifike.


Ndryshimet në Terma dhe Kushtet: ND ALBANIA rezervon të drejtën të përditësojë ose modifikojë këto terma dhe kushte në çdo kohë pa njoftim paraprak. Përdorimi juaj i faqes në internet pas çdo ndryshimi të tillë përbën marrëveshjen tuaj për të ndjekur dhe për t'u detyruar nga termat dhe kushtet e modifikuara.


Ligji në fuqi: Përdorimi juaj i kësaj faqeje interneti dhe çdo mosmarrëveshje që lind nga përdorimi i tillë i faqes në internet është subjekt i ligjeve të Republikës së Shqipërisë.


Informacioni i Kontaktit: Për çdo pyetje në lidhje me këto kushte, ju lutemi kontaktoni:

ND ALBANIA SH.P.K
Rr. Jorgo Plaku, 
Tirana, Albania.

Tel: +355 69 409 1698
Tel: +355 69 609 1699
Email: info@ndalbania.com

Përditësimi i fundit: 10.05.2024

Politika e Privatësisë

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan se si ND ALBANIA mbledh, përdor dhe mbron informacionin personal që ju jepni në faqen tonë të internetit.

 

Informacioni që mbledhim:

  • Ne mund të mbledhim informacione personale si emri, adresa e emailit, numri i telefonit dhe emri i kompanisë kur plotësoni një formular në faqen tonë të internetit ose kur ndërveproni me ne nëpërmjet mjeteve të tjera.
  • Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione jo-personale si adresa juaj IP, lloji i shfletuesit, sistemi operativ dhe sjellja e shfletimit në faqen tonë të internetit.

Si e përdorim ne informacionin tuaj:

  • Ne përdorim informacionin që mbledhim për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja, për të përpunuar kërkesat tuaja dhe për t'ju ofruar informacion në lidhje me produktet dhe shërbimet tona.
  • Ne gjithashtu mund të përdorim informacionin tuaj për të përmirësuar faqen tonë të internetit, për të personalizuar përvojën tuaj dhe për të komunikuar me ju rreth promovimeve, ngjarjeve dhe përditësimeve të tjera.

Shpërndarja dhe zbulimi i informacionit:

  • Ne nuk shesim, tregtojmë ose transferojmë në ndonjë mënyrë tjetër të dhënat tuaja personale palëve të treta pa pëlqimin tuaj, përveç rasteve kur kërkohet me ligj ose kur është e nevojshme për të përmbushur kërkesat tuaja..
  • Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me ofrues të besueshëm të shërbimeve të palëve të treta, të cilët na ndihmojnë në funksionimin e faqes sonë të internetit, kryerjen e biznesit tonë ose shërbimin ndaj jush, për sa kohë që ato palë bien dakord ta mbajnë këtë informacion konfidencial.

Siguria:

  • Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që informacioni juaj të jetë i sigurt. Ne zbatojmë një sërë masash sigurie për të ruajtur sigurinë e informacionit tuaj personal.

Zgjedhjet tuaja:

  • Ju mund të zgjidhni të kufizoni mbledhjen ose përdorimin e informacionit tuaj personal duke na kontaktuar. Megjithatë, ju lutemi vini re se kjo mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të hyrë në disa veçori apo për të aksesuar disa funksionalitete ose shërbime në faqen tonë të internetit.

Përditësimet në këtë politikë të privatësisë:

  • Ne mund ta përditësojmë këtë Politikë të Privatësisë herë pas here për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona ose kërkesat ligjore. Ne ju inkurajojmë ta rishikoni këtë faqe në mënyrë periodike për informacionet më të fundit mbi praktikat tona të privatësisë.

Na kontaktoni:

  • Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë ose praktikat tona në lidhje me informacionin tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni në adresën email: info@ndalbania.com ose numrin e telefonit: +355 69 609 1699

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni kushtet e kësaj Politike të Privatësisë.

Siguria:

Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që informacioni juaj të jetë i sigurt. Ne zbatojmë një sërë masash sigurie për të ruajtur sigurinë e informacionit tuaj personal.

Zgjedhjet tuaja:

Ju mund të zgjidhni të kufizoni mbledhjen ose përdorimin e informacionit tuaj personal duke na kontaktuar. Megjithatë, ju lutemi vini re se kjo mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të hyrë në disa veçori ose shërbime në faqen tonë të internetit.

Përditësimet në këtë politikë të privatësisë:

Ne mund ta përditësojmë këtë Politikë të Privatësisë herë pas here për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona ose kërkesat ligjore. Ne ju inkurajojmë ta rishikoni këtë faqe në mënyrë periodike për informacionet më të fundit mbi praktikat tona të privatësisë.

Na kontaktoni:

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë ose praktikat tona në lidhje me informacionin tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni në info@ndalbania.com ose
+355 69 609 1699


Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni kushtet e kësaj Politike të Privatësisë.

Përditësimi i fundit: 10.05.2024